Giỏ quà Tết 2019

Sweet gift hân hạnh giới thiệu Bộ sưu tập quà Tết 2019 Heo vàng

TET – M10 - 1.550.000 VNĐ

Cookie Janet’s Ginger & cinnamon 150gr Rượu vang Matias Compos 750ml Hộp trà Basilur Gold Socola Grand Ferrero Rocher...

TET – M16 - 1.295.000 VNĐ

Cookie Bahlsen 300gr Rượu vang Laravanall 750ml Trà Basilur Black Bánh dừa Rafaello 200gr Cookie Accoptu 250 gr Hướng...

TET – M12 - 1.200.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Socola Grand Ferrero Rocher 125 gr Socola Ferrero Rocher 16 200gr Chocolate Merci Pettit...

TET – M24 - 1.099.000 VNĐ

Cookie Biuvinka 300gr Rượu vang Laravanall 750ml Socola Ferrero Rocher 16 200gr Trà Basilur Gold Nho khô Danson 150gr...

TET – M23 - 1.099.000 VNĐ

Bánh dừa Raffaello 200gr Rượu vang Laravanall 750ml Trà Basilur Golg Socola Vobro 200gr Socola Delissimo 250hr Cookie Accoptu...

TET – M06 - 1.090.000 VNĐ

Cookie Bahlsen 500gr Rượu vang Laravanall 750ml Hộp trà Basilur English Breakfast Socola Ferrero Rocher 16 200gr Hướng dương...

TET – M05 - 1.090.000 VNĐ

Cookie Bahlsen 500gr Rượu vang Laravanall 750ml Cafe Exclusive Tchibo 100gr Socola Ferrero Rocher 16 200gr Trà Basilur Golg...

TET – M17 - 999.000 VNĐ

Cookie Bahlsen 300gr Coffe Exclusive Tchibo 100gr Socola ABC 100gr Socola bọc hạnh nhân 400gr Hướng dương Nga 100gr...

TET – M11 - 999.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Hộp trà Basilur Gold Socola Grand Ferrero Rocher 125gr Socola dừa Rafaello 150gr Trà...

TET – M13 - 950.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Socola Frutti di Mare 180 gr Socola Ferrero Rocher 16 200gr Socola Vobro 180gr...

TET – M14 - 899.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Hộp trà Basilur Black Socola Grand Ferrero Rocher 125gr Cafe Exclusive Tchibo 100gr Socola...

TET – M04 - 899.000 VNĐ

Socola Merci 500gr Rượu vang Laravanall 750ml Cookie Janet’s Ginger & cinnamon 150gr Nho khô Danson 150gr Hộp cafe...

TET – M01 - 875.000 VNĐ

Cookie Biuvinka 300gr Rượu vang Laravanall 750ml Hộp trà Basilur Strawberry & Kiwi Cookie Janet’s Ginger & cinnamon 150gr...

TET – M22 - 850.000 VNĐ

Socola Frutti di Mare 180gr Rượu vang Laravanall 750ml Cookie Ginger&cinnamon 100gr Hộp nho khô Danson 120gr Cookie Leibniz...

TET – M20 - 850.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Hộp trà Basilur Earl & Gray Socola Grand Ferrero Rocher 125gr Socola Frutti di...

TET – M21 - 750.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Hộp trà Basilur Earl & Gray Socola Witor’s 250gr Coffe Exclusive Tchibo 100gr...

TET – M15 - 699.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Hạt điều 200gr Hạt dẻ 200gr Hạnh nhân 200gr Đậu phộng 200gr Macca 200...

TET – M08 - 699.000 VNĐ

Cookie bơ Biuvinka 300gr Rượu vang Matias Compos 750ml Hộp trà Basilur Gold Socola Ferrero Rocher 16 200gr Socola...

TET – M02 - 699.000 VNĐ

Socola Frutti di Mare 250 gr Hộp kẹo Frutal Accor 300 gr Socola Grand Ferrero Rocher 125gr Hộp cafe...

TET – M18 - 599.000 VNĐ

Cookie Danmark cao cấp 454 gr Kẹo Frutal – Arcor 300gr Hạt Hướng dương Nga 100gr Cookie Janet’s Ginger...

TET – M09 - 650.000 VNĐ

Socola Vobro 180gr Rượu vang Laravanall 750ml Trà Basilur Gold Kẹo hoa quả Arcor 300gr Hướng dương Nga 100gr...

TET – M19 - 599.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Socola Frutti di Mare 250gr Trà Basilur Gold...

TET – M07 - 599.000 VNĐ

Cookie Bahlsen 300gr Rượu vang Laravanall 750ml Cookie Janet’s Ginger & cinnamon 150gr Kẹo Frutal – Arcor 300gr Hạt...

TET – M03 - 599.000 VNĐ

Cookie Biuvinka 300gr Rượu vang Laravanall 750ml Socola Grand Ferrero Rocher 125gr Hộp trà Basilur Gold Hạt hướng dương...

TET – M26 - 499.000 VNĐ

Cookie Biuvinka 300gr Rượu vang Laravanall 750ml Socola Witor’s 250gr Hộp trà Basilur Gold Hạt hướng dương muối 100gr...

TET – M25 - 499.000 VNĐ

Cookie Biuvinka 300gr Rượu vang Laravanall 750ml Socola Merci Petits 150gr Cafe Legend 100gr Bisciut Grand Jury 200gr Socola...

TET – M14 - 899.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Hộp trà Basilur Black Socola Grand Ferrero Rocher 125gr Cafe Exclusive Tchibo 100gr Socola...

TET – M04 - 899.000 VNĐ

Socola Merci 500gr Rượu vang Laravanall 750ml Cookie Janet’s Ginger & cinnamon 150gr Nho khô Danson 150gr Hộp cafe...

TET – M01 - 875.000 VNĐ

Cookie Biuvinka 300gr Rượu vang Laravanall 750ml Hộp trà Basilur Strawberry & Kiwi Cookie Janet’s Ginger & cinnamon 150gr...

TET – M22 - 850.000 VNĐ

Socola Frutti di Mare 180gr Rượu vang Laravanall 750ml Cookie Ginger&cinnamon 100gr Hộp nho khô Danson 120gr Cookie Leibniz...

TET – M20 - 850.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Hộp trà Basilur Earl & Gray Socola Grand Ferrero Rocher 125gr Socola Frutti di...

TET – M21 - 750.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Hộp trà Basilur Earl & Gray Socola Witor’s 250gr Coffe Exclusive Tchibo 100gr...

TET – M15 - 699.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Hạt điều 200gr Hạt dẻ 200gr Hạnh nhân 200gr Đậu phộng 200gr Macca 200...

TET – M08 - 699.000 VNĐ

Cookie bơ Biuvinka 300gr Rượu vang Matias Compos 750ml Hộp trà Basilur Gold Socola Ferrero Rocher 16 200gr Socola...

TET – M02 - 699.000 VNĐ

Socola Frutti di Mare 250 gr Hộp kẹo Frutal Accor 300 gr Socola Grand Ferrero Rocher 125gr Hộp cafe...

TET – M09 - 650.000 VNĐ

Socola Vobro 180gr Rượu vang Laravanall 750ml Trà Basilur Gold Kẹo hoa quả Arcor 300gr Hướng dương Nga 100gr...

TET – M10 - 1.550.000 VNĐ

Cookie Janet’s Ginger & cinnamon 150gr Rượu vang Matias Compos 750ml Hộp trà Basilur Gold Socola Grand Ferrero Rocher...

TET – M16 - 1.295.000 VNĐ

Cookie Bahlsen 300gr Rượu vang Laravanall 750ml Trà Basilur Black Bánh dừa Rafaello 200gr Cookie Accoptu 250 gr Hướng...

TET – M12 - 1.200.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Socola Grand Ferrero Rocher 125 gr Socola Ferrero Rocher 16 200gr Chocolate Merci Pettit...

TET – M24 - 1.099.000 VNĐ

Cookie Biuvinka 300gr Rượu vang Laravanall 750ml Socola Ferrero Rocher 16 200gr Trà Basilur Gold Nho khô Danson 150gr...

TET – M23 - 1.099.000 VNĐ

Bánh dừa Raffaello 200gr Rượu vang Laravanall 750ml Trà Basilur Golg Socola Vobro 200gr Socola Delissimo 250hr Cookie Accoptu...

TET – M06 - 1.090.000 VNĐ

Cookie Bahlsen 500gr Rượu vang Laravanall 750ml Hộp trà Basilur English Breakfast Socola Ferrero Rocher 16 200gr Hướng dương...

TET – M05 - 1.090.000 VNĐ

Cookie Bahlsen 500gr Rượu vang Laravanall 750ml Cafe Exclusive Tchibo 100gr Socola Ferrero Rocher 16 200gr Trà Basilur Golg...

TET – M17 - 999.000 VNĐ

Cookie Bahlsen 300gr Coffe Exclusive Tchibo 100gr Socola ABC 100gr Socola bọc hạnh nhân 400gr Hướng dương Nga 100gr...

TET – M11 - 999.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Hộp trà Basilur Gold Socola Grand Ferrero Rocher 125gr Socola dừa Rafaello 150gr Trà...

TET – M13 - 950.000 VNĐ

Rượu vang Matias Compos 750ml Socola Frutti di Mare 180 gr Socola Ferrero Rocher 16 200gr Socola Vobro 180gr...